Srijeda, 1. prosinca 2021.

Mladi istraživači Srbije u studijskom posjetu Koprivnici

Studijski posjet organiziran je u cilju podizanja stručnih sposobnosti predstavnika organizacija civilnog društva Srbije za provođenje pravnih stečevina Europske Unije u području zaštite okoliša

Preporučujemo

U utorak su u Koprivnici boravili sudionici programa Eko sistema: Podrška reformama u zaštiti životne sredine. Radi se o programu koji provode Mladi istraživači Srbije, a financira Švedska.

Studijski posjet organiziran je u cilju podizanja stručnih sposobnosti predstavnika organizacija civilnog društva Srbije za provođenje pravnih stečevina Europske unije u području zaštite okoliša.

Mladi istraživači Srbije u studijskom posjetu Koprivnici
Mladi istraživači Srbije u studijskom posjetu Koprivnici // Foto: GKP Komunalac

Grad Koprivnica prepoznat je kao primjer dobre prakse samoodrživog grada pa se tako našao na karti posjeta predstavnika udruga civilnog društva.

Mlade istraživače pozdravio je gradonačelnik Mišel Jakšić, a programe i projekte koje Koprivnica provodi predstavila im je njegova zamjenica Ksenija Ostriž.

Nakon održanog radnog sastanka posjetili su Kompostanu Herešin gdje su ih dočekali predstavnici koprivničkog Komunalac koji su ima dodatno predstavili sve projekte na kojima rade, a koji doprinose zašiti okoliša.

Voditeljica Kompostane Petra Kolarić Kapusta i direktor Sektora gospodarenja otpadom Saša Grubačević upoznali su ih s procesom kompostiranja.

Najnovije objave