Srijeda, 26. siječnja 2022.

Od utorka ponovno poskupljuje cijena autoplina

Vlada je cijenu motornog benzina ograničila na 11,10 kuna, a dizelskoga goriva na 11 kuna. No, ova uredba ne odnosi se i na cijenu autoplina

Preporučujemo

Kao što znamo, Vlada je cijenu motornog benzina ograničila na 11,10 kuna, a dizelskoga goriva na 11 kuna.

Uredbom o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, koju je u četvrtak donijela Vlada, maksimalne maloprodajne cijene s porezom na dodanu vrijednost određuju se za motorne benzine Eurosuper BS 95, Eurosuper BS 98 i Eurosuper BS 100 u iznosu od 11,10 kuna po litri. Za Eurodizel BS se određuje maksimalna cijena od 11 kuna po litri.

Na najvišu maloprodajnu cijenu naftnih derivata nije dozvoljeno zaračunavati naknade ili druge troškove koji nisu propisani Uredbom ili drugim posebnim propisima.

Maksimalni iznosi cijena sadržavaju cijenu naftnog derivata, trošarinu i PDV.

U cijenu naftnog derivata ugrađena je premija energetskog subjekta koja uključuje i maržu.

Maksimalne maloprodajne cijene određene su za neprekinuto razdoblje od najduže 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, odnosno do 16. studenog.

No, ova uredba ne odnosi se i na cijenu autoplina.

Specijalizirani portal Cijenegoriva.info tako donosi da bi od utorka prosječni spremnik od 50 litara autoplina mogao poskupiti za 3,50 kuna.

Podsjetimo, i prošlog tjedna došlo je do poskupljeja autoplina za 5,50 kuna po spremniku.

- Advertisement -

Najnovije objave