Utorak, 9. kolovoza 2022.

Održan je seminar za korisnike županijskog proračuna na temu uvođenja eura

Stručnom seminaru prisustvovali su pročelnici županijskih upravnih tijela, predstavnici proračunskih korisnika kojima je Županija osnivač te predstavnici općina

Preporučujemo

U prostorijama HGK ŽK Koprivnica prošlog je tjedna u organizaciji Koprivničko-križevačke županije i u suradnji s Ministarstvom financija održan seminar za korisnike županijskog Proračuna na temu uvođenja eura kao nove nacionalne valute te o aktivnostima koje su Županija i proračunski korisnici kojima je osnivač Županija dužni provesti.

Seminar su vodile predstavnice Ministarstva financija Danijela Stepić, zamjenica glavnog državnog rizničara i Hana Zoričić, koje su predstavile zakonsku regulativu te kroz prikaz konkretnih primjera iz prakse pojasnile kako rješenja provesti u praksi, izvijestila je Služba ureda župana.

Na temelju Zakona o uvođenju eura kao službene valute izrađena su dva dodatna dokumenta – Upute o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države koje je izradilo Ministarstvo financija i Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene kune eurom koje je izradilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Županija je organizacijom ovog besplatnog seminara omogućila upoznavanje s obavezama i postupcima u poslovanju koje su definirane dokumentima u čijoj su izradi sudjelovale i spomenute predstavnice Ministarstva financija te su korisnici na taj način imali priliku detaljno se upoznati s novostima koje ih u poslovanju sa strankama, građanima i pravnim osobama očekuje prilikom izdavanja akata te posebnostima koje se tiču planiranja proračuna za 2023.godinu, odnosno prelazak na euro i dvojno iskazivanje vrijednosti u prijelaznom periodu koje slijedi.

Stručnom seminaru prisustvovali su pročelnici županijskih upravnih tijela, predstavnici proračunskih korisnika kojima je Županija osnivač te predstavnici općina.

- Advertisement -

Najnovije objave