Ponedjeljak, 8. kolovoza 2022.

Općinsko vijeće Kalinovac održalo sjednicu

Od 16 točaka dnevnog reda, potrebno je istaknuti da su usvojene izmjene i dopune proračuna Općine Kalinovac za 2022.

Preporučujemo

U utorak, 28. lipnja, je održana deveta sjednica Općinskog vijeća Općine Kalinovac.

Vijećnici su usvojili izmjene financijskog plana dječjeg vrtića Bubamara za 2022. te dali suglasnost na plan upisa djece u novu pedagošku 2022./23. godinu.

Od 16 točaka dnevnog reda, potrebno je istaknuti da su usvojene izmjene i dopune proračuna Općine Kalinovac za 2022. Tako se ukupni prihodi i primici proračuna za 2022. planiraju u iznosu od 19.723.195 kuna te isto toliko i rashodi i izdaci.

Povećani su izdaci za intelektualne usluge na ime izrade procjene nekretnina i zemljišta koje Općina do kraja godine namjerava staviti u prodaju javnim natječajem.

Otvorena je i nova stavka u proračunu iz koje će se plaćati naknada uplatitelja za sve koji komunalnu naknadu budu plaćali u poštanskom uredu u Kalinovcu.

Na razdjelu gospodarskih i komunalnih djelatnosti otvorena je nova stavka komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u iznosu 150.000 kuna, a što je konkretno planirano za sanaciju nogostupa.

Za sanaciju takozvanog Bazijančevog puta izmjenama proračuna planira se 550.000 kuna, a u proračun je uvršten i novi projekt rasvjete na dječjem igralištu i fitness parku u Kolodvorskoj ulici za koji se planira 257.000 kuna.

Također, donesena je odluka o financiranju troškova smještaja u učeničkim domovima za učenike srednjoškolce s područja općine Kalinovac za školsku godinu 2022./23.

- Advertisement -

Najnovije objave