Srijeda, 24. srpnja 2024.

Osnovna škola Đurđevac: izdana slikovnica Šuma je dom na 3 kata

Mentori učenicima bili su Sanja Flajs-Vidaković, prof. defektolog, i Zoran Vidaković, učitelj likovne kulture. Slikovnicu je lektorirala Antonela Carek, profesorica hrvatskog jezika

- Oglas -

Slikovnica Šuma je dom na 3 kata nastala je realizacijom projektne aktivnosti kurikuluma, u kojoj su učenici Osnovne škole Đurđevac iz 8. razreda odjela za učenike s teškoćama u razvoju na satu prirode i terenskoj nastavi upoznali slojeve šume te istražili vrste biljaka i gljiva koje rastu u šumama našeg zavičaja.

Projekt Slojevi šume realizirali su u međupredmetnoj korelaciji: hrvatskog jezika, prirode i likovne kulture. Mentori učenicima bili su Sanja Flajs-Vidaković, prof. defektolog, i Zoran Vidaković, učitelj likovne kulture. Slikovnicu je lektorirala Antonela Carek, profesorica hrvatskog jezika.

Cilj projekta je bio uočiti važnost šuma za život na Zemlji, spoznavanjem novih činjenica o šumama, proširivati znanje o zaštiti i očuvanju okoliša, upoznati stvaralaštvo književnika na temu šuma, pisati na zadanu temu, poštovati pravopisnu normu u pisanju, ilustrirati biljke iz slojeva šume tehnikom akvarela promatranjem biljaka iz neposredne stvarnosti, razvijati kulturu slušanja, poticati učenike na govorno i pisano izražavanje prema poticaju, osposobljavati učenike za izražajno čitanje, poticati stvaralačku znatiželju, razvijati komunikacijske vještine, razvijati zanimanje za upoznavanje i razumijevanje novih riječi, istaknuli su iz Osnovne škole Đurđevac.

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti