Utorak, 9. kolovoza 2022.

Saga ide dalje, Kunovčani poslali žalbu zbog neuvrštenja u Četvrtu nogometnu ligu

Preporučujemo

Nogometni klub Bratstvo Kunovec, zastupan po predsjedniku Danijelu Ciferu i odvjetniku Damiru Barišiću, uputio je žalbu protiv odluke tajnika i Izvršnog odbora Županijskog nogometnog saveza Virovitičko-podravske županije o sastavu Četvrte nogometne lige za sljedećz sezonu.

Klub je žalbu poslao na uvid i medijima, te je objavljujemo u cijelosti.

”1. Županijski nogometni savez Virovitičko-podravske županije (ŽNS VPŽ) ovlašten je u sezoni 2022/2023. organizirati i voditi natjecanje u 4. nogometnoj ligi Bjelovar – Koprivnica – Virovitica (dalje u tekstu: 4.NL).

2. Nogometni klub „Bratstvo“ iz Kunovca (dalje u tekstu: žalitelj) stekao je pravo prelaska u natjecanje u 4. NL temeljem ostvarenog plasmana (prvo mjesto) u Prvoj županijskoj ligi, pa je slijedom toga podnio na propisanom obrascu, dana 10. lipnja 2022., prijavu za natjecanje u 4. NL.

3. Temeljem zaprimljene prijave, povjerenik za natjecanje u 4. NL provodio je ispitivanje tehničkih i ostalih uvjeta propisanih za sudjelovanje nogometnog kluba u 4. NL i pri tome nisu nađeni nikakvi nedostaci ili zapreke za sudjelovanje žalitelja u tom natjecanju.

4. Dana 8. srpnja 2022., tajnik ŽNS VPŽ dostavio je žalitelju dopis, u kojem traži, da se do dana 13. srpnja 2022. u 12,00 sati dostavi popis minimalno 30 igrača iz Cometa za prijavljene dvije ekipe mlađih uzrasta, jer da će se, ako do navedenog roka taj popis ne bude dostavljen, smatrati da je žalitelj odustao od natjecanja u 4. NL.

5. Dana 12. srpnja 2022., elektroničkom poštom zatraženo je od strane žalitelja produljene dodijeljenog roka do 15. srpnja 2022., koji rok je i poštivan i sve knjižice igrača i ostali podaci potrebni za unos u sustav Comet predani su u Županijski nogometni savez Koprivničko-križevačke županije, koji je sve podatke proslijedio ili trebao proslijediti tajniku ŽNS VPŽ.

6. Međutim, na opće iznenađenje, dana 14. srpnja 2022. održana je sjednica Izvršnog odbora ŽNS VPŽ, na kojoj je donesena pobijana odluka o sastavu 4. NL za natjecateljsku godinu 2022/2023, u kojem sastavu nema žalitelja, iako je pravo na sudjelovanje u tom rangu natjecanja ostvario i iako se za to natjecanje pravodobno prijavio.

7. Odluka tajnika ŽNS VPŽ o dostavi podataka o popisu igrača mlađih kategorija iz sustava COMET, kao i njegova odluka, da za to postavi nerazumno kratak rok nezakonita je, nepravilna i protivna Statutu ŽNS VPŽ, jer:
• tajnik ŽNS VPŽ prema Statutu nema ovlasti eliminirati neki nogometni klub, pa tako niti žalitelja, iz natjecanja, tako što on „smatra“ da je neki klub od natjecanja odustao,
• tajniku ŽNS VPŽ upućen je zahtjev za produljenje roka, koji produljeni rok je žalitelj i poštivao i dostavio tražene podatke, ali na taj zahtjev tajnik ŽNS VPŽ ni na koji se način nije očitovao, pa se ima smatrati, da je produljenje dodijeljenog roka prihvaćeno s njegove strane,
• tajnik ŽNS VPŽ očito nije obavijestio Izvršni odbor prije donošenja odluke o sastavu 4. NL da je sa strane žalitelja traženo produljenje roka do 15. srpnja 2022., jer da je Izvršni odnor ŽNS VPŽ o tome obaviješten, sasvim sigurno navedena odluka, iz koje je ispušten žalitelj kao sudionik 4. NL, sasvim sigurno ne bi bila donesena,
• pa je slijedom svega toga, odluka tajnika ŽNS VPŽ i njegova postupanja nezakonita, nepravilna i na štetu žalitelja i kao takve potrebno ih je ukinuti.

8. Izvršni odbor ŽNS VPŽ donio je spornu odluku o sastavu 4. NL, ispuštajući pri tome žalitelja iz tog sastava, očito obmanut u pogledu toga, što je tajnik ŽNS VPŽ „smatrao“ da je žalitelj odustao od natjecanja. Naprotiv, žalitelj je, u pripremi za natjecanje u 4. NL uložio znatna sredstva u nogometnu infrastrukturu, kako bi udovoljio svim uvjetima za sudjelovanje u tom natjecanju, a pobijanom se odlukom obezvrjeđuju ta ulaganja, kao i do sada postignuti sportski rezultati.

9. Posebno je važno istaknuti, da ne postoji propis, prema kojemu je podatke o igračima mlađih kategorija trebalo dostaviti do dana 13. srpnja 2022. u 12,00 sati, naprotiv, te je podatke, prema do sada uobičajenoj praksi, trebalo dostaviti nadležnom nogometnom savezu prije dana početka natjecanja, no sada, postupanjima tajnika ŽNS VPŽ i Izvršnog odbora ŽNS VPŽ ta se praksa naglo mijenja na štetu žalitelja, s očitim ciljem, da se žalitelja „izgura“ iz 4. NL a za korist nekoga drugoga kluba, koji nije postigao niti približno jednake sportske rezultate kao žalitelj.

Zbog svega toga, predlaže se Komisiji za žalbe, da sporne odluke tajnika ŽNS VPŽ i Izvršnog odbora ŽNS VPŽ poništi i odredi donošenje nove odluke o sastavu 4. NL BJ KC VT, tako što će u tom sastavu biti žalitelj NK BRATSTVO iz Kunovca”, stoji u žalbi NK Bratstva iz Kunovca.

- Advertisement -

Najnovije objave