Petak, 31. ožujka 2023.

besplatne radne bilježnice

Grad Đurđevac nabavlja radne bilježnice za sve osnovnoškolce, srednjoškolcima 500 kn za nabavu udžbenika

Grad Đurđevac će i u ovoj školskoj godini pomoći roditeljima osnovnoškolaca u nabavi udžbenika, radnih bilježnica i radnih materijala. Odluka je kao dopuna stavljena...

Prvog dana škole osnovnoškolce će na njihovim klupama dočekati i radne bilježnice

Grad Koprivnica i ove školske godine za sve učenike osnovnih škola osigurat će radne bilježnice za obvezne i izborne predmete. Pravo na njih imaju...

Grad Koprivnica osigurat će radne bilježnice svim osnovnoškolcima

Grad Koprivnica će i ove školske godine za sve učenike osnovnih škola osigurati radne bilježnice za obvezne i izborne predmete. Pravo na iste imaju učenici...

Općina Gola financirat će nabavu radnih bilježnica za osnovnoškolce u novoj školskoj godini

Općina Gola će za školsku godinu 2020./2021. financirati nabavu radnih bilježnica za sve učenike Osnovne škole Gola. Nabavu radnih bilježnica će izvršiti iz sredstava osiguranih...

Najnovije objave