Četvrtak, 8. prosinca 2022.

maja forgić

Profesorice iz koprivničke Srednje škole sudjelovale na edukaciji ‘U susret Strategiji razvoja održivog turizma Hrvatske do 2030. godine’

Maja Forgić, dipl.oec., Andreja Draganić, mag.oec., i Sandra Stubičar, univ.spec.oec., sudjelovale su na skupu nastavnika turističko-ugostiteljske grupe predmeta (ekonomska grupa predmeta) na edukaciji 'U...

Najnovije objave