Nedjelja, 25. rujna 2022.

obrt prizma v&v

Kreće se u sanaciju divljeg odlagališta otpada na legradskom Gradišću

Općina Legrad potpisala je ugovor za radove uklanjanja odbačenog otpada u okoliš na legradskom Gradišću, i to sa zajednicom ponuditelja Obrt Cvek, Obrt Prizma...

Najnovije objave