Utorak, 6. lipnja 2023.

U Legradu se nastavljaju radovi u sklopu projekta Drava Life

Na području 'pri Brodu' namjerava se postaviti vidikovac, a u zadnjoj etapi projekta revitalizirat će se dravski rukavac Otočki jarek

U Legradu su prošli tjedan počeli radovi na prenamjeni vodočuvarnice koja je u vlasništvu Hrvatskih voda, u vodni obrazovni centar.

Radovi se odvijaju u sklopu projekta Drava Life, a cilj je integrirano upravljanje rijekom Dravom.

Također, u sklopu projekta razvit će se posjetiteljska infrastruktura i obrazovni centar te se namjerava obnoviti i sedam rukavaca i kanala.

Na području ‘pri Brodu’ (bivša skela) namjerava se postaviti vidikovac, a u zadnjoj etapi projekta revitalizirat će se dravski rukavac Otočki jarek.

Ukupni proračun projekta Drava Life iznosi oko 4.600.000 eura, a sufinancira ga EU sa 60 posto.

Podsjetimo, projekt Drava Life provodi se posljednjih pet godina na rijeci Dravi, a partneri na projektu su Hrvatske vode, WWF Austrija, udruga Zeleni Osijek, javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije.

- Advertisement -

Najnovije objave

Vezane vijesti