Nedjelja, 2. listopada 2022.

Za moderniju kompostanu u Herešinu ulaže se još 14,9 milijuna kuna

Cilj je projekta, naglašavaju iz Komunalca, smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalište te povećati iskorištavanje biootpada kompostiranjem

Preporučujemo

U koprivničkom Komunalcu u srijedu je svečano potpisan ugovor za projekt dogradnje, unapređenja i opremanja postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u kojem se provodi tehnološki proces kompostiranja u Herešinu.

Ugovor vrijedan 14,9 milijuna kuna s PDV-om potpisali su Nataša Tetec, predsjednica uprave Komunalca, Goran Međurečan, član uprave Komunalca, i Đuro Horvat, direktor tvrtke Tehnix iz Donjeg Kraljevca.

Za ovaj projekt proveden je postupak javne nabave temeljem kojeg je donijeta odluka o odabiru najpovoljnije ponude, a to je bila ona tvrtke Tehnix.

Projekt se provodi kroz operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” te je sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije. Ugovor će se provoditi sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. potpisan između Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac Koprivnica, kao korisnika sredstava, te Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projekt je započeo 4. studenog 2019. godine, a završava 4. siječnja 2022. godine. Lokacija na kojoj će se provoditi je Marovska ulica u Herešinu.

Projekt se odnosi, ističu iz Komunalca, na izgradnju dvije hale na postojećoj kompostani na površini od 4017 kvadratnih metara, koje će služiti za zaprimanje, obradu i predobradu biootpada te proizvodnju komposta.

U jednoj će hali biti laboratorij za praćenje samog procesa kompostiranja tako da će se u svakom procesu dobiti kvalitetan kompost. Bit će ugrađene dvije sabirne jame za tehničke vode, po jedna u svakoj hali, a napravit će se i recirkulacija vode za daljnje zalijevanje.

Uz dvije hale sagradit će se i natkriveni dio gdje će se skladištiti gotov kompost, nova pakirnica za vreće od 10 do 50 kilograma, a nabavit će se i novo sito za prosijavanje, drobilica za usitnjavanje, novi utovarivač za manipulaciju biorazgradivim otpadom te napraviti još jedna praonica za vozila. Kapaciteta postrojenja je 9000 tona biootpada godišnje.

Cilj je projekta, naglašavaju iz Komunalca, smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalište te povećati iskorištavanje biootpada kompostiranjem, što su ciljevi zacrtani na lokalnim, nacionalnom, ali i na europskom nivou. Projekt doprinosi i ispunjavanju ciljeva plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske koji je zacrtan do 2022. godine.

Postojeći kapaciteti kompostane te kvaliteta komposta koju dobivamo preradom biootpada svrstavaju Komunalac među vodeća komunalna društva. Novim kapacitetima Komunalac će imati još veći doprinos u ovom segmentu jer se novom tehnologijom ubrzava proces prerade biootpada i stvaraju kontrolirani uvjeti za odvijanje procesa te se stvara pozitivan utjecaj na društveno-gospodarsko okruženje jer se promiče važnost odvajanja otpada na što su naši građani već navikli, poručuju iz koprivničkog komunalnog poduzeća.

Nakon završetka projekta, kompostanom će upravljati Komunalac, kao što to upravlja i danas.

“Ovim putem pozivamo sve građane da i dalje odvajaju otpad kako bi naš grad i okoliš ostao i dalje zelen i čist”, zaključuju iz koprivničkog Komunalca.

- Advertisement -

Najnovije objave