Četvrtak, 22. veljače 2024.

HZZO uskladio cijene lijekova, snižena cijena za njih 316

Na dopunsku listu lijekova stavljen je novi lijek naloksegol za liječenje opioidima inducirane konstipacije

- Oglas -

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) je proveo postupak godišnjeg usklađivanja cijena lijekova kod ukupno 316 originalnih pakiranja, pri čemu je cijena snižena kod 228 lijekova na osnovnoj listi te kod 88 lijekova na dopunskoj listi, izvijestili su u srijedu iz Zavoda nakon sjednice upravnog vijeća.

Od lijekova s dopunske liste, četiri je sada razvrstano na osnovnu listu, a kod njih 84 je na dopunskoj listi smanjen iznos doplate za osigurane osobe.

U redovnoj proceduri su na liste lijekova HZZO-a stavljene nove generičke paralele te novi oblici postojećih lijekova na listi, a od novih lijekova, od kojih su neki kliničke paralele postojećim lijekovima, na osnovnu listu su stavljeni: roksadustat (za liječenje bubrežne anemije), daunorubicin + citarabin (za liječenje akutne mijeloične leukemije) pegcetakoplan (2. linija liječenja odraslih bolesnika s PNH – paroksizmalnom noćnom hemoglobinurijom) i lijek faricimab (za liječenje makularne degeneracije).

- Oglas -

Na dopunsku listu lijekova stavljen je novi lijek naloksegol za liječenje opioidima inducirane konstipacije.

Nova ortopedska i druga pomagala na listama

Na osnovnu listu pomagala stavljeno je novo pomagalo: ortopedska obuća za dijabetičko stopalo-kategorija 2 i 3 te nova generacija istovrsnog pomagala: odašiljač za kontinuirano mjerenje glukoze, za napredni sustav hibridne zatvorene petlje i odgovarajući senzor te istovrsna pomagala iz skupine pomagala za probavu, stoma pomagala i pomagala za urogenitalni sustav.

Na dodatnu listu pomagala stavljena su pomagala: sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, s algoritmom za korekciju hiperglikemije; dio sustava napredne hibridne zatvorene petlje i uređaj Patch za isporuku inzulina, s automatskim umetanjem kanile, potpuno sklopljen (spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku u jednoj cjelini).

Na osnovi primljenih zahtjeva predstavnika proizvođača pomagala, za određena ortopedska i druga pomagala s osnovne liste HZZO-a, povećane su cijene radi osiguranja kontinuiteta opskrbe pomagalima unutar skupine pomagala za govor, slušnih pomagala, elastično kompresivnih pomagala, obloga za rane i pomagala za disanje.

- Oglas -

Također, odlučeno je da će HZZO nastaviti financirati pripravnički staž zdravstvenih radnika.

Donesena je odluka o izboru pripravnika za koje će se financirati pripravnički staž osnovom Javnog natječaja iz 2023. godine te je u prijedlogu Liste prvenstva uvršteno 24 kandidata i to sedam doktora medicine, jedan doktor dentalne medicine, sedam magistara farmacije i devet magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti