Četvrtak, 29. rujna 2022.

Koprivnički Komunalac objavio raspored odvoza otpada za 2022. godinu

Koprivnica i prigradska naselja sada su podijeljeni na 15 rajona koji su rasporedom prilagođeni učinkovitijem i ekonomičnom sakupljanju otpada

Preporučujemo

Koprivnički Komunalac objavio je novi raspored odvoza otpada za 2022. godinu koji možete pogledati OVDJE.

Od siječnja će vrijediti nova rajonizacija i novi raspored odvoza otpada, a svako kućanstvo dobit će obavijest s novim rasporedom.

Iz koprivničkog Komunalca mole građane da obrate pažnju na nove dane u tjednu u kojima će se odvoziti pojedina vrsta otpada, a popis ulica i mjesta možete pogledati OVDJE.

Koprivnica i prigradska naselja sada su podijeljeni na 15 rajona koji su rasporedom prilagođeni učinkovitijem i ekonomičnom sakupljanju otpada, a promjene s ciljem boljeg gospodarenja otpadom napravljene su i za općine Molve, Drnje, Đelekovec, Koprivnički Ivanec, Sokolovac (dio) i Novigrad Podravski, općine u kojima Komunalac prikuplja otpad.

Odvoz otpada iz općina Legrad, Koprivnički Bregi, Sokolovac (dio) i vikend naselja ostaje isti.

“Molimo građane da se pridržavaju rasporeda odvoza kojeg su dobili na kućnu adresu te obrate pažnju na eventualne promjene u danima odvoza”, istaknuli su iz koprivničkog Komunalca.

OPĆINA MOLVE (Molve, Repaš, Gornja Šuma, Molve Ledine, Sekuline, Kiševe Grabe, Molve Grede) – RAJON 16

 • UTORAK – papir, plastika
 • ČETVRTAK – miješani komunalni otpad, biorazgradivi otpad

OPĆINA DRNJE (Drnje, Torčec, Botovo) – RAJON 17

 • SRIJEDA – papir, plastika
 • ČETVRTAK – miješani komunalni otpad, biorazgradivi otpad

OPĆINA ĐELEKOVEC (Đelekovec, Imbriovec) – RAJON 18

 • SRIJEDA – papir, plastika
 • ČETVRTAK – miješani komunalni otpad
 • PETAK – biorazgradivi otpad

OPĆINA LEGRAD (Legrad, Veliki Otok, Mali Otok, Selnica Podravska, Kutnjak, Antolovec, Zablatje) – RAJON 19

 • PETAK – Miješani komunalni otpad, papir, plastika, biorazgradivi otpad

OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC – (Koprivnički Ivanec, Kunovec, Goričko, Pustakovec, Botinovec) – RAJON 20

 • UTORAK – miješani komunalni otpad
 • PETAK – papir, plastika, biorazgradivi otpad

OPĆINA SOKOLOVAC (Hudovljani, Brezine Vinogradi, Rovištanci, Peščenik, Gornja Velika, Donja Velika, Brđani Sokolovački, Paunovec, Panovljani, Donji Maslarac, Gornji Maslarac, Gornje Gorice, Mala Mučna, Srijem, Kamenica, Široko Selo, Miličani, Kamenik, Ladislav, Trnovac, Velika Branjska, Vina, Mala Branjska) – RAJON 21

 • PONEDJELJAK – miješani komunalni otpad
 • ČETVRTAK – biorazgradivi otpad
 • PETAK – papir, plastika

OPĆINA SOKOLOVAC (Sokolovac – Bilogorska, Dabrava, Kalnička, Koprivnička, Križevačka, Lještak, Trg Dr. T. Bardeka, Lepavina-Grabiki, Donjara, Kmeti (Manastir), Rijeka Koprivnička, Prnjavor, Grdak, Veliki Botinovac, Mali Botinovac, Vrhovac Sokolovački, Jankovac, Mali Grabičani, Domaji, Mali Poganac, Velika Mučna) – RAJON 22

 • UTORAK – miješani komunalni otpad, papir, plastika
 • ČETVRTAK – biorazgradivi otpad

VIKEND NASELJA ŠODERICA I ČINGI-LINGI – RAJON 23

 • PONEDJELJAK – miješani komunalni otpad, papir, plastika
 • ČETVRTAK – biorazgradivi otpad

OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI (Koprivnički Bregi, Jeduševac, Glogovac) – RAJON 24

 • SRIJEDA – papir, plastika
 • ČETVRTAK – biorazgradivi otpad
 • PETAK – miješani komunalni otpad

OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI (Novigrad Podravski, Borovljani, Delovi, Javorovac, Plavšinac, Srdinac, Vlaislav) – RAJON 25

 • PONEDJELJAK – miješani komunalni otpad, papir, plastika
 • ČETVRTAK – biorazgradivi otpad
- Advertisement -

Najnovije objave