Nedjelja, 25. veljače 2024.

Općina Kloštar Podravski usvojila proračun od 5,5 milijuna eura

Da bi se u novu kalendarsku godinu ušlo što spremnije, ističu iz općinske uprave, doneseni su planovi i programi za 2024. godinu

- Oglas -

Iza nas je i 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski koja je održana pod predsjedanjem predsjednice Marije Šimunko, a uz prisustvo načelnika Siniše Pavlovića, djelatnika općine i djelatnika tvrtke Komunalno KP.

Prema usvojenom dnevnom redu, vijećnici su prošle srijede raspravljali i donosili odluke o čak 32 točke. Donijeta je odluka o visini iznosa participacije Općine Kloštar Podravski za redovite programe i jaslice Dječjeg vrtića Potočnica Pitomača, DV-a Maslačak Đurđevac i DV-a Bubamara Kalinovac u 2024. godini, odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete s područja općine Kloštar Podravski u 2024. godini, odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski u 2024. godini, odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Podravski (Prugovac), odluka o promjeni sjedišta društva Komunalno KP, odluka o kreditnom zaduženju Općine Kloštar Podravski, odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području općine Kloštar Podravski te odluka o lokalnim porezima.

Isto tako, donesene su nove izmjene i dopune proračuna Općine Kloštar Podravski za 2023. godinu i projekcije proračuna Općine Kloštar Podravski za 2024. i 2025. godinu, nove izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Kloštar Podravski u 2023. godini, nove izmjene programa građenja komunalne infrastrukture na području općine Kloštar Podravski u 2023. godini, izmjene plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Kloštar Podravski u 2023. godini i izmjene programa javnih potreba u sportu na području općine Kloštar Podravski u 2023. godini.

- Oglas -
Marija Šimunko, predsjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski
Marija Šimunko, predsjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski // Foto: Zvonimir Markač

Na ovoj sjednici izglasan je i plan proračuna Općine Kloštar Podravski za 2024. godinu i projekcije proračuna Općine Kloštar Podravski za 2025. i 2026. godinu, kao i odluke o izvršavanju proračuna Općine Kloštar Podravski za 2024. godinu. U 2024. godini planirani su prihodi i primici u iznosu od 5.493.328,91 eura te u istom iznosu rashodi i izdaci.

Da bi se u novu kalendarsku godinu ušlo što spremnije, ističu iz općinske uprave, doneseni su planovi i programi za 2024. godinu, i to program održavanja komunalne infrastrukture, program građenja komunalne infrastrukture, program utroška sredstava šumskog doprinosa, program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja, program javnih potreba u osnovnom školstvu, plana javnih potreba u socijalnoj skrbi, program javnih potreba u kulturi i sportu, program javnih potreba u području djelovanja udruga te program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine.

Raspravljalo se i donosilo akte koji su potrebni za provođenje programa sustava civilne zaštite te je donijeta analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Kloštar Podravski za 2023. godinu, smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Kloštar Podravski za razdoblje 2024. – 2027. i plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine za 2024. godinu s trogodišnjim financijskim učincima.

Nakon kontrole zakonitosti, svi akti će biti objavljeni na službenim stranicama Općine Kloštar Podravski.

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti