Ponedjeljak, 23. svibnja 2022.

Pogledajte raspored odvoza granja na području Koprivnice

Granje će se odvoziti s područja cijele Koprivnice, a zbrinut će se u kompostani u Herešinu. Građani se mole da granje odlože na javnu površinu, izvan dvorišta, na pristupačno mjesto za teretna vozila, tako da ne smeta prometu

Preporučujemo

Odvoz granja koji Komunalac svake godine obavlja na području Koprivnice ove godine počinje 15. ožujka i trajat će dva tjedna, odnosno do 26. ožujka.

Granje će se odvoziti s područja cijele Koprivnice, a zbrinut će se u kompostani u Herešinu.

Građani se mole da granje odlože na javnu površinu, izvan dvorišta, na pristupačno mjesto za teretna vozila, tako da ne smeta prometu, i to najkasnije do 7 sati na dan odvoza (po zaostali otpad neće se vraćati).

“Molimo građane da granje vežu u snopove za ručni utovar, a duže komade granja koje nije pogodno za vezanje u snopove potrebno je odložiti na način da je odrezani dio grane na istoj strani hrpe (radi lakšeg utovara)”, ističu iz Komunalca.

Zainteresirani korisnici usluge informacije o rasporedu odvoza mogu potražiti na mrežnim stranicama Grada Koprivnice i Komunalca.

Lani je u kampanji odvoza granja prikupljeno i zbrinuto 785 m³ granja.

RASPORED ODVOZA GRANJA ZA 2021. GODINU

- Advertisement -

Najnovije objave