Utorak, 4. listopada 2022.

geokoprivnica

Kreće se u sanaciju divljeg odlagališta otpada na legradskom Gradišću

Općina Legrad potpisala je ugovor za radove uklanjanja odbačenog otpada u okoliš na legradskom Gradišću, i to sa zajednicom ponuditelja Obrt Cvek, Obrt Prizma...

Najnovije objave