Nedjelja, 25. veljače 2024.

Nogometni savez Koprivničko-križevačke županije objavio natječaj za delegate

Prijave se mogu poslati elektroničkom poštom (savez@ns-kckz.hr) ili osobno u tajništvu saveza radnim danom od 8 do 12 sati (Josipa Vargovića 4, 48000 Koprivnica) do 22. prosinca ove godine

- Oglas -

Izvršni odbor Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije objavio je natječaj za obnašanje dužnosti delegata na nogometnim utakmicama na području Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije.

Uvjeti za prijem delegata:

– sudac regionalnog ili saveznog ranga, u trajanju suđenja u nogometu od najmanje 20 godina

- Oglas -

– priznati sportski djelatnik, u trajanju obnašanja dužnosti u nogometu od najmanje tri godine

– elementarno znanje informatike za rad na računalu

– poznavanje akata nogometne organizacije

– kandidat ne smije biti stariji od 50 godina

– prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije

- Oglas -

– minimalno srednja stručna sprema, a preporuča se VŠS ili VSS

Dužnost delegata ne može obnašati:

– osoba koja je pravomoćnom presudom nadležnog suda osuđena za kazneno djelo

– osoba protiv koje se vodi kazneni postupak

– osoba koja nije zdravstveno sposobna za obavljanje dužnosti delegata

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu:

– sportski životopis

– preslika osobne iskaznice

– potvrda o nekažnjavanju

– fotokopiju svjedodžbe o stručnoj spremi

– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Komisija delegata Nogometnog saveza koprivničko-križevačke županije zadržava pravo da nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju izabere dostatan broj delegata za vršenje dužnosti na nogometnim utakmicama. Izabrani kandidati, koji zadovoljavaju uvjete, dobit će poziv za stručno osposobljavanje za poslove delegata.

Prijave se mogu poslati elektroničkom poštom (savez@ns-kckz.hr) ili osobno u tajništvu saveza radnim danom od 8 do 12 sati (Josipa Vargovića 4, 48000 Koprivnica) do 22. prosinca ove godine.

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti