Petak, 12. srpnja 2024.

Objavljen Javni poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ ’14. rujan’

Priznanje Općine Križ "14. rujan" dodjeljuje se u znak javnog priznanja građanima Općine Križ i drugima za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Križ i društva u cjelini

- Oglas -

Na temelju članka 12. Odluke o javnim priznanjima Općine Križ (“Glasnik Zagrebačke županije” br. 18/18.) općinski načelnik Općine Križ raspisuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ “14. rujan”

- Oglas -

Postupak dodjele Priznanja Općine Križ “14. rujan” pokreće svake godine općinski načelnik Općine Križ raspisivanjem Javnog poziva za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ “14. rujan.

Odluku o dodjeli Priznanja Općine Križ “14. rujan” donosi Općinsko vijeće Općine Križ povodom obilježavanja Dana Općine Križ, samoinicijativno ili na prijedlog općinskog načelnika Općine Križ, a nakon razmotrenih prijedloga zaprimljenih na Javni poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ “14. rujan”.

Priznanje Općine Križ “14. rujan” dodjeljuje se u znak javnog priznanja građanima Općine Križ i drugim pravnim i fizičkim osobama, njihovim udrugama, lokalnim zajednicama, trgovačkim društvima, obrtima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ustanovama, vjerskim zajednicama te drugim osobama i subjektima za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Križ i društva u cjelini, a poglavito za uspjehe u unaprjeđenju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, sporta, socijalne skrbi i unaprjeđenja i zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Pozivamo članove Općinskog vijeća Općine Križ, radna tijela Općinskog vijeća Općine Križ, tijela mjesne samouprave, građane, trgovačka društva, obrtnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ustanove, udruge, političke stranke i druge pravne i fizičke osobe da daju inicijativu za dodjelu Priznanja Općine Križ “14. rujan”.

Inicijativa, odnosno prijedlog za dodjelu Priznanja mora sadržavati:

- Oglas -
  • točan naziv/ime i prezime kandidata kojeg se predlaže za dodjelu priznanja, s adresom i drugim podacima važnim za uspostavu kontakta
  • obrazloženje prijedloga s opisom osobitog dostignuća i doprinosa te priloženom dokumentacijom kojom se dokazuje isti
  • Suglasnost i privola kandidata za dodjelu Priznanja Općine Križ “14. rujan”.

Inicijativa, odnosno pisani prijedlog s obrazloženjem dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ na adresu: OPĆINA KRIŽ, TRG SVETOG KRIŽA 5, 10314 KRIŽ ili u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte info@opcina-kriz.hr zaključno s danom 23. kolovoza 2024. godine (petak).

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti