Četvrtak, 1. lipnja 2023.

Papa Franjo imenovao kardinala Josipa Bozanića na važnu poziciju u Vatikanu

Podsjetimo, Josip Bozanić je 15. travnja otišao s pozicije zagrebačkog nadbiskupa i zamijenio ga je Dražen Kutleša

Papa Franjo imenovao je dotajnika, članove i savjetnike u Odjelu Dikasterija za evangelizaciju, koji se bavi temeljnim pitanjima evangelizacije u svijetu. Kardinal Josip Bozanić jedan je od novoimenovanih članova, objavio je Vatican News.

Papa Franjo je 25. travnja imenovao mons. Samuelea Sangallija, dosadašnjega dužnosnika u Dikasteriju za biskupe, dotajnikom u Odjelu za prvu evangelizaciju i nove partikularne Crkve Dikasterija za evangelizaciju.

Mons. Sangalli rođen je 1967. u talijanskom gradu Leccu, a za svećenika je zaređen 1996. godine. Diplomirao je obrazovne znanosti na Sveučilištu Roma Tre, doktorirao filozofiju na Papinskom sveučilištu Gregoriana, gdje predaje, te postigao licencijat iz duhovne teologije na Teresianumu. Predaje također na Slobodnom međunarodnom sveučilištu društvenih studija Guido Carli u Rimu.

Osim imenovanja dotajnika, papa Franjo je imenovao također članove Dikasterija za evangelizaciju, u Odjelu za temeljna pitanja evangelizacije u svijetu, među kojima zagrebačkoga nadbiskupa u miru kardinala Josipa Bozanića.

Podsjetimo, Josip Bozanić je 15. travnja otišao s pozicije zagrebačkog nadbiskupa i zamijenio ga je Dražen Kutleša.

Dikasterij za evangelizaciju dio je Rimske kurije i u službi je djela evangelizacije da Krist, svjetlo naroda, bude poznat i posvjedočen riječju i djelom i da se izgrađuje njegovo otajstveno Tijelo, a to je Crkva. Dikasterij je dio Rimske kurije koji je nadležan za temeljna pitanja evangelizacije u svijetu te za uspostavljanje, praćenje i potporu novih partikularnih Crkava, ne dovodeći u pitanje nadležnost Dikasterija za Istočne Crkve.

Sastoji se od dva odsjeka: Odsjeka za temeljna pitanja evangelizacije u svijetu i Odsjeka za prvu evangelizaciju i nove partikularne Crkve.

Dikasterijom za evangelizaciju izravno predsjeda Rimski prvosvećenik, a svakim od dva odsjeka u svoje ime i svojim ovlaštenjima upravlja pro-prefekt.

Prije reforme Rimske kurije od 2022., ovaj dikasterij nosio je ime Kongregacija za evangelizaciju narodâ, odnosno prije 1988. Sveta kongregacija za širenje vjere.

Osnovao ga je 1622. godine papa Grgur XV. bulom Inscrutabili Divinae.

Josip Bozanić objavio razloge ranijeg povlačenja s pozicije nadbiskupa

- Advertisement -

Najnovije objave

Vezane vijesti