Ponedjeljak, 17. siječnja 2022.

Pravna klinika ponovno u Koprivnici: studenti Pravnog fakulteta će građanima pružati besplatnu pravnu pomoć

Studenti samostalno i kolektivno obrađuju primljene slučajeve, pri čemu im po potrebi pomažu akademski mentor

Preporučujemo

U srijedu, 13. siječnja, u sklopu projekta Pravne klinike koji građanima pružaju besplatnu pravnu pomoć, u Koprivnicu dolaze studenti zagrebačkog Pravnog fakulteta.

Studenti će od 10 do 13 sati dežurati u koprivničkoj Gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu.

Svi zainteresirani građani mogu zatražiti besplatnu pravnu pomoć, a sa sobom moraju ponijeti fotokopiju osobne iskaznice i dokumentacije vezane uz pravni problem koji imaju.

Pravna klinika u prvom redu pruža pravne savjete, a studenti mogu pomoći i u sastavljanju raznih pismena i podnesaka u upravnim i drugim postupcima.

Studenti samostalno i kolektivno obrađuju primljene slučajeve, pri čemu im po potrebi pomažu akademski mentori, suradnici, znanstveni asistenti i profesori.

Najnovije objave